RODO

Inspektor Ochrony Danych


Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować pisemnie lub osobiście pod adresem:

ul. M. Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy

Tel. 609 193 008

Adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pl.

 

Dokumenty:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO

CYBERBEZPIECZEŃSTWO