Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Przewodnicząca Zarządu: Monika Pytka
Wiceprzewodnicząca I:     Katarzyna Stachnio
Wiceprzewodniczący II:    Grzegorz Czerwonka
Skarbnik:                            Katarzyna Turska
Sekretarz:                           Anna Adamczyk-Buzała
Członkowie zwyczajni:      Agnieszka Cichocka, Kinga Walasek, Justyna Niemczuk, Rafał Góra, Dariusz Nakonieczny
Komisja Rewizyjna:           Lilla Skałecka-Zielonka, Marek Maraszek


e-mail: rr.sp11.pulawy@gmail.com


Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać u klasowego przedstawiciela Rady Rodziców lub przelewem na konto Rady Rodziców.

Nr konta: 92 8741 0004 0008 0897 2000 0010
W przelewie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.