Kwalifikacja do oddziału sportowego w klasie pierwszej

Kwalifikacja klasa sportowa.jpg

Informujemy, że w dniu 19 maja 2023 r. o godz. 10:00 przy wejściu głównym do szkoły zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych kandydatów do oddziału sportowego pływacko-lekkoatletycznego w klasie pierwszej. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani będą oczekiwać na liście rezerwowej (oddzielnie dziewczęta i chłopcy) w kolejności do przyjęcia w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie do 2 czerwca 2023 r. składają w sekretariacie:

  • deklarację ostateczną uczęszczania do oddziału sportowego (dostępna poniżej w plikach do pobrania);
  • orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, że zakwalifikowany kandydat posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym.

W przypadku niezłożenia ww. dokumentów w terminie, kwalifikacja zostanie anulowana i zaproponowana rodzicom pierwszego kandydata niezakwalifikowanego (dziewczynki lub chłopca) umieszczonego na liście rezerwowej.

Pliki do pobrania