Rekrutacja do klas pierwszych 2023/2024

Rekrutacja kl 1.jpg

W załącznikach informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Poniższy link do strony naboru elektronicznego umożliwia rejestrację zgłoszeń (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie) lub wniosków (dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/pulawy/