"Mistrz Pięknego Czytania"

mistrz.png

Regulamin konkursu bibliotecznego 

„Mistrz Pięknego Czytania”

Cele konkursu:
- popularyzowanie czytania
- pobudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów
- poszerzanie zasobu słownictwa uczniów
- stwarzanie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównywania się z innymi uczestnikami

Adresaci:
Uczniowie kl.4-5  Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach

Organizator:
Biblioteka szkolna -  p. Agata Miazga

Zasady uczestnictwa:
W dniach 27.09.21r. - 8.10.21r. chętni uczniowie z kl.4 i 5 zgłaszają się do biblioteki w celu weryfikacji ich umiejętności czytania. Wytypowanych zostanie po dwóch uczniów z każdej klasy. W ustalonym terminie (po 15 października) w bibliotece zostanie przeprowadzony konkurs, podczas którego uczeń losuje tytuł książki i czyta głośno określony fragment. Czas czytania- do 2 minut. Książki będą wybrane z zasobów biblioteki szkolnej.

Termin:
październik 2021r.

Kryteria oceny prac:
poprawność, płynność, wyrazistość, tempo, emocjonalna strona przekazu

Ustalenia końcowe:

  • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  • Przystąpienie do Konkursu łączy się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora wizerunku i danych osobowych uczestników do celów promocyjno-dydaktycznych.

ZAPRASZAM  DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Agata Miazga