III Międzyszkolny Turniej Matematyczny 2021/2022 „W ŚWIECIE UŁAMKÓW”

logo_ulamki.png

 

III MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY 2021/2022

 „W ŚWIECIE UŁAMKÓW”

dla uczniów klas V-VIII puławskich szkół podstawowych

REGULAMIN TURNIEJU

 

Organizatorem turnieju jest:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

Cele turnieju:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie talentów matematycznych, inspirowanie do twórczego działania,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania zadań i problemów,
 • promowanie osiągnięć uczniów,
 • promocja szkół, nauczycieli oraz uczniów biorących udział w konkursie.

Ustalenia ogólne:

 1. turniej skierowany jest do uczniów klas V – VIII puławskich szkół podstawowych,
 2. przebiegać będzie w dwóch etapach:
 • I etap - eliminacje szkolne,
 • II etap składa się z trzech części:

Część I – TURNIEJ MATEMATYCZNY prowadzony przez nauczycieli SP 11 w Puławach

Część II – PREZENTACJA - SWAY

Część III – PRACA PLASTYCZNA

 1. punkty uzyskane w części I, II i III turnieju przez poszczególne szkoły będą sumowane i wskażą zdobyte miejsce,
 2. w każdej placówce biorącej udział w turnieju dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za przebieg eliminacji szkolnych,
 3. szkoła zgłasza swój udział w turnieju przesyłając mailem informację (zał. 2) na adres turnieju do 28 marca 2022 r.,
 4. do 22 kwietnia br. na adres mailowy turnieju należy przesłać:
 • podpisane i zeskanowane oświadczenia rodziców (opiekunów) (zał. 1),
 • listę wszystkich uczestników II etapu turnieju (zał. 3),
 • zdjęcia wszystkich uczestników (do turniejowego tablo),
 • prezentacje w Sway i prace plastyczne.
 1. uczniowie, których oświadczenia rodziców (opiekunów) nie zostaną dostarczone organizatorowi nie będą mogli brać udziału w turnieju,
 2. ogłoszenie wyników odbędzie się 13 maja 2022 r. po zakończonym turnieju matematycznym w SP11,
 3. zwycięzcy III MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO otrzymają dyplomy. Dodatkowo dla szkoły za I m-ce przewidziany jest puchar. Nagrody zostaną przekazane uczniom i koordynatorom 13 maja 2022 r.,
 4. wyniki Turnieju zostaną opublikowane do 20 maja br. na stronie internetowej szkoły w zakładce:

 Konkursy - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ

Lp.

Działanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Zgłoszenie szkoły do turnieju

do 28.03.2022 r.

szkolny koordynator

2.

I etap turnieju

do 21.04.2022 r.

szkolny koordynator

3.

Przesłanie drogą mailową listy uczestników turnieju: części I, II i III.

do 22.04.2022 r.

szkolny koordynator

4.

II etap – turniej matematyczny w SP11

13.05.2022 r. godz. 15.30

organizatorzy

5.

Podsumowanie turnieju

13.05.2022 r.

organizatorzy

6.

Przekazanie nagród do szkół

13.05.2022 r.

organizatorzy

7.

Opublikowanie wyników turnieju

20.05.2022 r.

organizatorzy

 

Koordynatorzy turnieju: Ilona Sumorek, Joanna Tarka

Kontakt, adres turnieju: tmsp11pulawy@gmail.com