Być na czasie - czas na TIK! Nowy projekt Erasmus+ w naszej Jedenastce!

tablice projektu TIK_17.11_2.jpg

Nasza szkoła otrzymała 25144 euro na realizację projektu Erasmus +, Edukacja Szkolna, Akcja 1
pt. „Być na czasie - czas na TIK!”

Celem strategicznym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli, a w efekcie kompetencji uczniów, w zakresie wielojęzyczności, wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i aktywizujących metod pracy, organizacji nauczania i współpracy w szkole.

Projektem zostaną objęci pracownicy pedagogiczni oraz kadra zarządzająca szkołą, w sumie 16 osób. Wezmą oni udział w 15 mobilnościach, w tym job shadowing (obserwacja pracy w partnerskiej szkole w Turcji). Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez udział nauczycieli oraz kadry zarządzającej w kursach języka angielskiego, niemieckiego i kursach metodycznych za granicą, co wpłynie na wzrost kompetencji językowych nauczycieli.

W projekcie duży nacisk zostanie położony na podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli m.in. poprzez udział w szkoleniach zagranicznych jak i poprzez dokształcanie na platformie internetowej z zakresu narzędzi TIK i metod aktywizujących. Nauczyciele ci będą wykorzystywać poznane narzędzia w pracy z uczniami oraz podczas realizacji projektów, być może z nauczycielami poznanymi podczas mobilności, dyrekcja zaś wykorzysta poznane narzędzia do pracy w zarządzaniu szkołą.

W szerszym kontekście projekt przyczyni się do poprawy jakości pracy szkoły i jej znaczenia w środowisku lokalnym.