Sleeveface, czyli ubierz się w książkę

Sleeveface - chłopiec z klasy 4c.png

Zabawa dla dzieci i dorosłych!

Uczniów kl. 3-8 , rodziców oraz nauczycieli zachęcamy do wykonania zaskakującego i twórczego sleeveface’a!

Zabawa polega na wyborze książki, której okładka inspiruje. Następnie dopełniamy okładkę odpowiednio dobranym strojem, rekwizytem. Wykonujemy autorską fotografię z zasłoniętą przez okładkę odpowiednią częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.

Zdjęcia mają zachęcać w ciekawy i inspirujący sposób do przeczytania danej książki.

Biblioteka służy pomocą przy wyborze książek i wykonaniu zdjęcia.

Zdjęcia prosimy przesłać za pośrednictwem Teamsów do p. Agaty Miazgi lub p. Marzeny Piskorskiej w terminie do 8 lutego 2022r.