Wyniki szkolnego konkursu „Holmes ortografii”

logo konkursu ortograficznego.png

W II połowie stycznia w kl. 4-7 został przeprowadzony konkurs „Holmes ortografii”, którego celem było doskonalenie umiejętności korzystania ze słownika ortograficznego i zainteresowania uczniów ortografią. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z kl. 4-7. Zadanie polegało na sprawdzeniu poprawności otrzymanego dyktanda, odszukaniu i zaznaczeniu w tekście błędów ortograficznych. Za każdy odnaleziony błąd uczeń otrzymywał 1 punkt.

Tytuł „Holmesa ortografii” w poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskali:
Kl. 4    Alicja Hemperek
Kl. 5    Gabriela Kowalik
Kl. 7    Marta Janiszek

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział, a zwycięzcom gratuluję i zapraszam do biblioteki po odbiór nagród.

Agata Miazga