Misja granie i programowanie w 2a

zdjęcie główne.png

W drugim semestrze tego roku szkolnego w klasie 2a zostały zrealizowane innowacyjne działania edukacyjne pod tytułem Misja granie i programowanie, mające na celu szerzenie idei programowania i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych oraz zestawów klocków do programowania.

W ramach podjętych działań uczniowie mieli okazję pracować z różnorodnymi narzędziami edukacyjnymi, takimi jak: Photony, Ozoboty, Beeboty, zestawy klocków do programowania Gigo. Poznali również aplikację Ozoblock.ly do programowania ozobotów. Ponadto, podczas zajęć wykorzystywali również matę do kodowania jako planszę do rozmaitych gier matematycznych. Uczniowie nie tylko rozwijali umiejętności matematyczne w angażujący sposób, ale także kompetencje z zakresu robotyki i programowania. Dodatkowo, zajęcia stanowiły doskonałą okazję do budowania umiejętności współpracy w grupie.