Król Figur Przestrzennych

logo_bryly.png

IV edycja Dni Matematyki 2022/2023

 KRÓL FIGUR PRZESTRZENNYCH

Konkurs dla uczniów klas szóstych

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

Cele konkursu:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów;
 • rozwijanie talentów matematycznych, inspirowanie do twórczego działania;
 • budzenie nawyku dobrego współzawodnictwa;
 • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania zadań i problemów;
 • promowanie osiągnięć uczniów;
 • promocja szkoły, nauczycieli oraz uczniów biorących udział w konkursie.

Ustalenia ogólne:

 1. konkurs skierowany jest do uczniów klas szóstych SP 11 w Puławach.
 2. rozpocznie się 6 lutego 2023 r.
 3. przebiegać będzie w trzech etapach: 
  1. I etap – test matematyczny;
  2. II etap – zabawy drużynowe, w każdej klasie podział na 5 grup;
  3. III etap – test matematyczny.
 4. punkty uzyskane w części I, II i III konkursu przez poszczególne klasy będą sumowane i wskażą zdobyte miejsce dla klasy (w każdej klasie pod uwagę brane będą punkty 15 osób z największą ilością punktów),
 5. punkty uzyskane przez uczniów w etapie I, II i III konkursu będą sumowane i wskażą laureata – klasę oraz punkty uzyskane w etapie I i III laureata indywidualnego - KRÓLA FIGUR PRZESTRZENNYCH klas szóstych.
 6. 9 lutego (czwartek) zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie, w której można uzyskać dodatkowe punkty dla klasy. Zabawa polega na przebraniu się za figurę przestrzenną. Obowiązywać będzie następująca punktacja: 1% - 30% uczniów danej klasy przebranych to 10 dodatkowych punktów dla klasy; 31% - 49% to 20 punktów, 50 % - 70% to 30 punktów, 71% - 85% to 40 punktów, 86% - 97% - 50 punktów, 98% - 100% - 60 punktów. Żeby otrzymać punkty figury muszą być wykonane estetycznie. Za każdą figurę inną od sześcianu i prostopadłościanu dodatkowe 5 p. dla klasy.
 7. dodatkową zabawą będzie zabawa online w Kahoot: KRÓL LICZB NATURALNYCH, każdy kto poprawnie rozwiąże zadania i rozwiązania przekaże swojemu nauczycielowi od matematyki do 15 lutego otrzyma upominek.
 8. ogłoszenie wyników odbędzie się 16 lutego 2023 r. na stronie internetowej szkoły.
 9. po zakończeniu rozgrywek od 20 lutego, każdy uczeń klas szóstych będzie mógł zakupić gazetkę z informacjami o wydarzeniach z turnieju wraz z kuponem do wypełnienia. Każdy kto poprawnie wypełni kupon otrzyma upominek,
 10. 27 lutego zwycięzcy rozgrywek matematycznych klas szóstych - KRÓL FIGUR PRZESTRZENNYCH otrzymają dyplomy i nagrody

Koordynator konkursu: Ilona Sumorek

Sponsorami nagród jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach.

Pliki do pobrania