Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości.jpg

Uczniowie w naszej szkole coraz lepiej poznają możliwości robotów edukacyjnych Photon. Są one wykorzystywane m.in. na lekcjach wychowawczych, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i na zajęciach dodatkowych dla dzieci z Ukrainy. Wykorzystanie nowoczesnych technologii stymuluje rozwój dzieci, nie tylko w obszarze poznawczym, ale również społecznym. Dzieci widzą postępy pracy na bieżąco, co angażuje grupę do aktywnego brania udziału w zajęciach, jednocześnie rozwijając pracę zespołową.

 #LaboratoriaPrzyszłości