Godziny dostępności nauczycieli

Godziny dostępności.jpg

W poniższym pliku do pobrania godziny dostępności nauczycieli zgodnie z obowiązującym od 1 września 2023 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.).

Ponieważ rozkład tych godzin może się zmienić w trakcie roku szkolnego z uwagi na zmiany organizacyjne, prosimy o sprawdzenie przed wizytą, czy godzina dostępności danego nauczyciela nie uległa zmianie.

Pliki do pobrania