Opieka specjalistyczna i medyczna

 PIELĘGNIARKA SZKOLNA

MONIKA BAKUN tel. 81 458-66-08

Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną począwszy od oddziałów przedszkolnych do klasy ósmej.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, w tym prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku.