Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców

Przewodnicząca Zarządu: Katarzyna Stachnio
Wiceprzewodniczący I:     Rafał Góra
Wiceprzewodniczący II:   Grzegorz Czerwonka
Skarbnik:                           Katarzyna Turska
Sekretarz:                          Kinga Walasek
Członkowie zwyczajni:     Justyna Niemczuk, Ewa Bartosiak, Lilla Skałecka-Zielonka, Mariusz Adamski, Olga Goławska
Komisja Rewizyjna:          Magdalena Maraszek, Marcin Kostrzewa

 e-mail: rr.sp11@um.pulawy.pl

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać u klasowego przedstawiciela Rady Rodziców lub przelewem na konto Rady Rodziców.

Nr konta: 92 8741 0004 0008 0897 2000 0010 

W przelewie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.