Kalendarium

composition_materials_notebook_notes_pages_paper_pens_planner-1530883.jpg

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych:

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1.09.2021 r. a kończą 24.06.2022 r.

Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych

zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.

wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 Terminy zebrań rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji

śródroczna

17 stycznia 2022 r. 
(oceny należy wystawić do 14 stycznia 2022 r.)

roczna

15 czerwca 2022 r. 
(oceny należy wystawić do 10 czerwca 2022 r.)

Terminy egzaminu ósmoklasisty

język polski

24 maja 2022 r. godz. 9:00

matematyka

25 maja 2022 r. godz. 9:00

język obcy nowożytny

26 maja 2022 r. godz. 9:00

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

07.09.2021 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałowych

08.09.2021 r.

godz. 1630 klasy 4-6

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałowych

09.09.2021 r.

godz. 1630 klasy 7-8

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałowych

13.10.2021 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

16.11.2021 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców

17.11.2021 r.

godz. 1630 klasy 4-6

Zebranie rodziców

18.11.2021 r.

godz. 1630 klasy 7-8

Zebranie rodziców

15.12.2021 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

25.01.2022 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

26.01.2022 r.

godz. 1630 klasy 4-6

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

27.01.2022 r.

godz. 1630 klasy 7-8

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

29.03.2022 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

17.05.2022 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Informacja o przewidywanych opisowych ocenach rocznych

18.05.2022 r.

godz. 1630 klasy 4-6

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

18.05.2022 r.

godz. 1630 klasy 7-8

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

  • 15 października 2021 r. (piątek po Dniu Edukacji Narodowej);
  • 12 listopada 2021 r. (piątek po Narodowym Święcie Niepodległości);
  • 7 stycznia 2022 r. (piątek po Święcie Trzech Króli);
  • 24 – 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty);
  • 2 maja 2022 r. (poniedziałek przed Świętem Konstytucji 3 Maja);
  • 17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele).