Pedagog, psycholog, logopeda

Pedagog.jpg

KONTAKT i GODZINY PRACY PEDAGOGÓW i PSYCHOLOGÓW

 

 PEDAGOG SPECJALNY, PEGADOG SZKOLNY i DORADCA ZAWODOWY

Ilona Wrótniak-Terlecka

tel. (81) 458 66 17

Poniedziałek

800 – 1200

Wtorek

800 – 1300

Środa

800 – 1230

Czwartek

800 – 1300

Piątek

800 – 1130

PSYCHOLOG SZKOLNY

Beata Pykacz

tel. (81) 458 66 17 

Wtorek

1500 – 1700

Środa

800 – 1000

Czwartek

800 – 1500

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

Róża Grzesiowska

tel. (81) 458 66 11 

Poniedziałek

745 – 1125

Wtorek

745 – 950

Środa

745 – 855

Środa

1425 – 1630

Czwartek

745 – 1025

 

LOGOPEDA

Logopedą w naszej szkole jest pani mgr Anita Osiak, absolwentka wyższych studiów magisterskich UMCS (Filologia Polska ze specjalnością logopedyczną). Jest posiadaczką certyfikatu zawodowego Polskiego Związku  Logopedów, który potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe.

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów logopedycznych m. in.:

- terapia neurobiologiczna;

- stymulacja mechanizmów lewopółkulowych;

- zaburzenia przetwarzania słuchowego;

- diagnoza i terapia wad wymowy;

- diagnoza i terapia zespołu Aspergera i inne.

Godziny pracy:

Poniedziałek

9:30 - 12:30

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

8:00 - 13:30

Czwartek

8:00 - 13:00

Piątek

8:00 - 12:00

Zadania logopedy:

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i terapią wad wymowy oraz wszelkich szeroko pojętych zaburzeń mowy. Prowadzi terapię kompleksową z pogranicza  dziedzin nauki tj. psychologia, pedagogika i medycyna.

Najczęściej występujące wady wymowy to:

Sygmatyzm - czyli nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, sz, ż(rz), cz, dż oraz ś, ź, ć, dź. Towarzyszą jej często wady zgryzu, infantylny sposób połykania a nawet nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego.

Rotacyzm - brak lub nieprawidłowa realizacja głoski „R”.

Sporadycznie występują substytucje innych głosek tj. „l, k, g, f, w,” itp.

 Terapia logopedyczna polega na:

- usprawnianiu narządów mowy, są to ćwiczenia podstawowe;

- ćwiczeniach oddechowych;

- ćwiczeniach słuchu fonemowego;

- wywoływaniu i utrwalaniu poszczególnych głosek;

- usprawnianiu komunikacji językowej w przypadku innych zaburzeń mowy np. w Zespole Aspergera.

 Logopeda prowadzi ponadto:

- konsultacje dla rodziców, opiekunów, specjalistów, nauczycieli i wychowawców;

- poradnictwo i współpracę z instytucjami tj. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna itp.;

- profilaktykę logopedyczną.

Pani logopeda pracuje w gabinecie 124a, zlokalizowanym tuż przy oddziałach przedszkolnych.