Pedagog, psycholog, logopeda

Pedagog.jpg

KONTAKT i GODZINY PRACY PEDAGOGÓW i PSYCHOLOGÓW

 

PEDAGOG SZKOLNY

 Elżbieta Gonet

tel. (81) 458 66 11

Poniedziałek

900 – 1400

Wtorek

900 – 1430

Środa

900 – 1330

Czwartek

900 – 1300

Piątek

900 – 1200

 

 PEDAGOG SZKOLNY

Ilona Wrótniak-Terlecka

tel. (81) 458 66 17

Poniedziałek

845 – 1145

Wtorek

800 – 1400

Środa

945 – 1245

Czwartek

800 – 1430

Piątek

800 – 1300

PSYCHOLOG SZKOLNY

 Monika Żaba

tel. (81) 458 66 11

 

Poniedziałek

800 – 1200

Środa

800 – 1330

Piątek

800 – 930

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

Beata Pykacz

tel. (81) 458 66 17

 

Wtorek

1500 – 1700

Środa

800 – 1000

Czwartek

800 – 1500

 

LOGOPEDA

Logopedą w naszej szkole jest pani mgr Anita Osiak, absolwentka wyższych studiów magisterskich UMCS (Filologia Polska ze specjalnością logopedyczną). Jest posiadaczką Certyfikatu zawodowego Polskiego Związku  Logopedów, który potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe.

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów logopedycznych m. in.:

- terapia neurobiologiczna;

- stymulacja mechanizmów lewopółkulowych;

- zaburzenia przetwarzania słuchowego;

- diagnoza i terapia wad wymowy;

- diagnoza i terapia zespołu Aspergera i inne.

Godziny pracy:

Poniedziałek

800 – 1330

Wtorek

800 – 1330

Środa

800 – 1330

Czwartek

800 – 1330

Piątek

830 – 1230

Zadania logopedy:

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i terapią wad wymowy oraz wszelkich szeroko pojętych zaburzeń mowy. Prowadzi terapię kompleksową z pogranicza  dziedzin nauki tj. psychologia, pedagogika i medycyna.

Najczęściej występujące wady wymowy to:

Sygmatyzm - czyli nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, sz, ż(rz), cz, dż oraz ś, ź, ć, dź. Towarzyszą jej często wady zgryzu, infantylny sposób połykania a nawet nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego.

Rotacyzm - brak lub nieprawidłowa realizacja głoski „R”.

Sporadycznie występują substytucje innych głosek tj. „l, k, g, f, w,” itp.

 Terapia logopedyczna polega na:

- usprawnianiu narządów mowy, są to ćwiczenia podstawowe;

- ćwiczeniach oddechowych;

- ćwiczeniach słuchu fonemowego;

- wywoływaniu i utrwalaniu poszczególnych głosek;

- usprawnianiu komunikacji językowej w przypadku innych zaburzeń mowy np. w Zespole Aspergera.

 Logopeda prowadzi ponadto:

- konsultacje dla rodziców, opiekunów, specjalistów, nauczycieli i wychowawców;

- poradnictwo i współpracę z instytucjami tj. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna itp.;

- profilaktykę logopedyczną.

Pani logopeda pracuje w gabinecie 124a, zlokalizowanym tuż przy oddziałach przedszkolnych.