Ubezpieczenie uczniów od NNW

Ubezpieczenie dzieci.png

Poniżej w linkach ogólne warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zakres tego ubezpieczenia i procedura w przypadku wystąpienia szkody dla rodziców, którzy zdecydowali się wybrać ofertę RCU Ubezpieczenia, ul. Piłsudskiego 13, Puławy.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Martyną Wąsik tel. 607 507 508.

Pliki do pobrania