CZYTAM, WIĘC JESTEM

NARODOWE CZYTANIE.png

Lekturą tegorocznej 12. odsłony Narodowego Czytania była najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej, entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów ponad 130 lat temu, "Nad Niemnem". Dzieło Elizy Orzeszkowej to jeden z najwybitniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Wspólne czytanie powieści odbyło się w Bibliotece Miejskiej Filii nr 5 i zostało poprzedzone wystąpieniem Pani Elżbiety Nawrockiej, która przybliżyła uczniom krótki rys historyczny dzieła, a także życie i twórczość Elizy Orzeszkowej. 

Uczniowie klasy 8a pod opieką p. Anny Kulig i p. Marzeny Piskorskiej mieli okazję wysłuchać historii powstania rodu Bohatyrowiczów, przekazywanej z pokolenia na pokolenie i otoczonej szczególnym kultem. Dawała ona świadectwo świetności ich rodziny i przypominała o wartościach ,które przekazywali swym potomkom jej założyciele.

Wybrany fragment tekstu "Nad Niemnem" przeczytali z podziałem na role następujący uczniowie: Bartosz Figiel, Julia Matraszek, Alan Niemczuk, Zuzanna Tokarczyk.

Czytanie wybitnego dzieła pozytywizmu było dla wszystkich zgromadzonych podróżą w czasie, lekcją historii, polskiej obyczajowości, tradycji oraz języka, który na przestrzeni wieków tak bardzo się zmienił.

Podsumowując tegoroczną akcję Narodowego Czytania można przytoczyć słowa Kartezjusza:

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"