V edycja Międzyszkolnego Powiatowego Turnieju Matematycznego

morze_procentow_logo.jpg

V MIĘDZYSZKOLNY POWIATOWY TURNIEJ MATEMATYCZNY 2023/2024

 „Morze procentów”

dla uczniów klas VI-VIII powiatowych szkół podstawowych

 

REGULAMIN TURNIEJU

Organizatorem turnieju jest: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

Cele turnieju:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie talentów matematycznych, inspirowanie do twórczego działania,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania zadań i problemów,
 • promowanie osiągnięć uczniów,
 • promocja szkół, nauczycieli oraz uczniów biorących udział w konkursie.

Ustalenia ogólne:

 1. Turniej skierowany jest do uczniów klas VI – VIII powiatowych szkół podstawowych,
 2. Turniej przebiegać będzie w dwóch etapach:
  • I etap - eliminacje szkolne,
  • II etap składa się z trzech części:
   • część I – Turniej Matematyczny prowadzony przez nauczycieli SP 11 w Puławach
   • część II – Prezentacja „Świat procentów”Canva
   • część III – Praca plastyczna – „Procenty w życiu”
 3. Punkty uzyskane w części I, II i III turnieju przez poszczególne szkoły będą sumowane i wskażą zdobyte miejsce: uczniowie należący do drużyny szkoły, która uzyska największą ilość punktów zdobywają I miejsce, następnie kolejno według punktacji zostają przydzielone szkolnym drużynom miejsce II i III.
 4. W każdej placówce biorącej udział w turnieju dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za przebieg eliminacji szkolnych.
 5. Szkoła zgłasza swój udział w turnieju przesyłając e-mail informację (zał. 2) na adres turnieju do 5 stycznia 2024 r.
 6. Do 19 kwietnia 2024 r. na adres mailowy turnieju należy przesłać:
  • podpisane i zeskanowane oświadczenia rodziców (opiekunów) (zał. 1),
  • listę wszystkich uczestników II etapu turnieju (zał. 3),
  • zdjęcia wszystkich uczestników (do turniejowego tablo),
  • „Świat procentów” - Canva i prace plastyczne,
 7. Uczniowie, których oświadczenia rodziców (opiekunów) nie zostaną dostarczone organizatorowi nie będą mogli brać udziału w turnieju.
 8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 maja 2024 r. po zakończonym turnieju matematycznym w SP11.
 9. Zwycięzcy V MIĘDZYSZKOLNEGO POWIATOWEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO otrzymają dyplomy i Nagrody zostaną przekazane uczniom i koordynatorom 8 maja 2024 r.
 10. wyniki Turnieju zostaną opublikowane do 17 maja 2024 r. na stronie internetowej szkoły: w zakładce https://sp11.um.pulawy.pl UCZEŃ/RODZIC/KONKURSY

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ

Lp.

Działanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Zgłoszenie szkoły do turnieju

do 5.01.2024 r.

szkolny koordynator

2.

I etap turnieju

do 1-5.04.2024 r.

szkolny koordynator

3.

Przesłanie drogą mailową listy uczestników turnieju: części I, II i III

do 19.04.2024 r.

szkolny koordynator

4.

II etap – turniej matematyczny w SP11

8.05.2024 r. godz. 13:00

organizatorzy

5.

Podsumowanie turnieju

8.05.2024 r.

organizatorzy

6.

Przekazanie nagród do szkół

8.05.2024 r.

organizatorzy

7.

Opublikowanie wyników turnieju

do 17.05.2024 r.

organizatorzy

 

Koordynatorzy turnieju: Ilona Sumorek, Joanna Tarka

Kontakt, adres turnieju: tmsp11pulawy@gmail.com

Informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie szkoły: https://sp11.um.pulawy.pl w zakładce UCZEŃ/RODZIC/KONKURSY/V MIĘDZYSZKOLNY POWIATOWY TURNIEJ MATEMATYCZNY