Rekrutacja do klas pierwszych 2024/2025

Rekrutacja kl 1 2024-2025.jpg

W poniższych plikach dokumenty związane z rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja będzie się odbywała elektronicznie zarówno dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły jak i poza obwodem i rozpocznie się 1 marca 2024 r.

Wszystkie informacje znajdują się w poniższym linku do elektronicznej rekrutacji oraz w załącznikach.

SP11 - 4Parents (rekrutacje.edu.pl)

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzenie KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ o profilu pływacko-lekkoatletycznym. Zainteresowanych rodziców prosimy, aby przy składaniu oświadczenia woli przyjęcia do klasy I, dodatkowo wypełnili w sekretariacie szkoły wstępną deklarację nauki w tej klasie (do 19 kwietnia 2024 r.). Dla chętnych rodziców zostanie zorganizowane spotkanie w celu przedstawienia szczegółów, o czym powiadomimy Państwa na wskazany podczas rekrutacji adres e-mail lub telefonicznie.