Audiobook - Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!

Okładka audiobooka.jpg

6 października 2022 r. podczas wizyty w naszej szkole uczniów z Jabłonkowa w Czechach w ramach projektu „Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!” w kawiarni Smok dzieci biorące udział w projekcie czytały najbardziej znane legendy polskie i czeskie.

Wynikiem współpracy w ramach projektu jest Audiobook, który z przyjemnością prezentujemy. W projekcie okładki wykorzystano prace plastyczne laureatów konkursu plastycznego Kacpra Jankowskiego z SP 11 i Tomasza Chybidziury ze szkoły w Jabłonkowie.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, którzy z ogromnym zaangażowaniem realizowali zadania projektu.

Koordynatorzy projektu