„Zrozumieć Mickiewicza" - warsztaty literackie

Zrozumieć Mickiewicza.png

Czy Mickiewicz to poeta trudny, może nudny? A czytając jego utwory nic się nie rozumie?

Na warsztatach literackich „Zrozumieć Mickiewicza” uczniowie klas 8a i 8c zastanawiali się, czy poezja Naszego Wieszcza może być pięknym sposobem mówienia o zwykłych ludzkich sprawach. 

Rym, rytm, epitety, porównania, przenośnie, jak się okazało w dyskusji, służą podkreśleniu piękna języka, jego melodii i brzmienia. Ten, kto tego nie potrafi dostrzec, zawsze będzie cierpiał, czy to przy Mickiewiczu, Słowackim czy Szymborskiej.

Warsztaty odbyły się w Bibliotece Miejskiej Filia nr 5 w Puławach. Bardzo dziękujemy Pani Elżbiecie Nawrockiej za przygotowanie dla nas i poprowadzenie tak nietypowego i ciekawego spotkania.