Prelegenci konferencji: Dariusz Perszko

Dariusz Perszko.png

Pan Dariusz Perszko

Psycholog – dr Dariusz Perszko jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, trenerem i terapeutą Studenckiej Szkoły Higieny Psychicznej i Stowarzyszenia Aktywnego Rozwoju Osobowości o specjalizacji psychoterapii rozwojowej i personalistycznej. Zajmuje się pomocą psychologiczną skierowaną do młodzieży i dorosłych. Jest autorem publikacji naukowych z dziedziny psychologii twórczości, wychowawczej i egzystencjalnej.