Prelegenci konferencji: Zbigniew Wiertel

Zbigniew. W..png

Pan Zbigniew Wiertel

Konsultant w LSCDN ds. wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu, konsultant ds. przedmiotów humanistycznych i artystycznych, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener regionalny i lokalny w projekcie edukacji cyfrowej LekcjaEnter – przeprowadził w ramach projektu około 2000 godzin szkoleń, współautor e-podręcznika z muzyki do kształcenia ogólnego dla klas IV-VII na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, redaktor i autor zadań z muzyki na platformie edukacyjnej Squla, ekspert merytoryczny ORE w zakresie przedmiotów artystycznych w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, laureat nagrody Lista 100 ‘2020 przyznawanej przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Tytuł wykładu:
Edukacja cyfrowa w edukacji włączającej