XIII Tydzień Wychowania

podziel sie przyborami.png

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach XIII Tygodnia Wychowania. Hasłem, jakie w tym roku przyświeca modlitwie i refleksji związanej ze sferą wychowania są słowa: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”.

Obchody te przeżywane będą w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu o synodalności „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” oraz beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci.

Szczegóły organizowanych konkursów, które włączają nasza społeczność szkolną w   XIII Tydzień Wychowania znajdują się regulaminach oraz plakatach.

XIII Tydzień Wychowania

Wspólnota słuchająca i ewangelizująca

Konkurs plastyczny dla klas 0 – III

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach.

Cele konkursu:

 • Promowanie wartości rodzinnych.
 • Zachęcanie do budowania wspólnoty klasowej i szkolnej.
 • Ukazanie potrzeby zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła parafialnego.
 • Inspirowanie do  poszukiwań własnych środków wyrazu w przekazie artystycznym.
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz pobudzanie wyobraźni i pomysłowości ucznia.
 • Zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności.
 • Propagowanie różnych technik plastycznych.

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, której tematem jest „Wspólnoty w których żyjemy”.
 2. Format pracy: A -4.
 3. Technika pracy dowolna
 4. Praca musi być wykonana przez jednego autora.
 5. Prace należy składać u katechetów do dnia 15.09.2023 r.

Nagrody: Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe. Prace  zostaną wyeksponowane na wystawie w Kościele Świętej Rodziny w Puławach.

 

XIII Tydzień Wychowania

Wspólnota słuchająca i ewangelizująca

Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach.

Cele konkursu:

 • Upowszechnienie wiedzy o rodzinie Ulmów.
 • Uwrażliwienie młodych ludzi na wartości, które są wyjątkowo ważne w życiu każdego człowieka: dobro, prawda, piękno.
 • Kształtowanie właściwych postaw dzieci, wychowanie ku wartościom.
 • Kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata.
 • Pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności zachęcającej do poszukiwania odpowiedzi na pytania o wartościach w dzisiejszych czasach.
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz pobudzanie wyobraźni i pomysłowości ucznia.
 • Zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności.
 • Propagowanie różnych technik plastycznych.

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, której tematem jest „Poświęcenie w imię wartości”.
 2. Format pracy: A -4.
 3. Technika pracy dowolna
 4. Praca musi być wykonana przez jednego autora.
 5. Prace należy składać u katechetów do dnia 15.09.2023 r.

Nagrody: Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe. Prace  zostaną wyeksponowane na wystawie w Kościele Świętej Rodziny w Puławach.