Integracja taneczna

Integracja taneczna.jpg

W ramach grantu przyznanego naszej szkole przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji – Agenda ONZ, odbyły się zajęcia integracyjno-taneczne dla klasy 4c. Projekt, zatytułowany „Różnorodność w jedności”, został wybrany do realizacji w ramach konkursu grantowego IOM, mającego na celu wspieranie działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży zarówno z społeczności lokalnej, jak i migranckiej. Zajęcia integracyjno-taneczne nie tylko przyniosły radość i pozytywne doświadczenia uczestnikom, ale także wpłynęły na budowanie otwartego, inkluzywnego i bezpiecznego środowiska szkolnego.