„Debata” w profilaktyce

Debata.jpg

W dn. 25-27 października 2022  r. uczniowie z klas 6a, 6b, 6c, 6d, 7a i 8f wzięli udział w warsztatach Programu Profilaktycznego „Debata”, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem ogólnym programu jest wzmacnianie postaw pro-abstynenckich u nastolatków. Cele szczegółowe programu zakładają wzrost wiedzy oraz funkcjonowanie społeczne bez używania substancji psychoaktywnych. Udział w warsztatach wpływa na zmiany błędnych przekonań normatywnych oraz wzmocnienie wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia i wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych -  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Mamy nadzieję, że udział w programie przyczyni się do wzrostu poziomu ich wiedzy na temat problemów i negatywnych konsekwencji dla zdrowia związanych z piciem alkoholu oraz wzmocni ich postawy proabstynenckie i korzystne przekonania normatywne.