Dzień Fibonacciego

zdjęcie główne.jpg

22 listopada uczniowie klasy 4e obchodzili Dzień Fibonacciego, włoskiego matematyka z przełomu XII/XIII wieku, który dokonał odkrycia ciągu liczb, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. 

Uczniowie tworzyli geometryczne konstrukcje złotej spirali oraz ozdabiali ją wg własnego uznania.