100-lecie urodzin Wisławy Szymborskiej

Wisława Sz..png

„Jestem kim jestem.
Niepojęty przypadek
jak każdy przypadek”
                                                                                Wisława Szymborska

Z okazji 100-lecia urodzin Wisławy Szymborskiej, w Filii nr 5 Biblioteki Miejskiej odbył się cykl spotkań poświęconych poetce. Zajęcia cechowały się ogromnym bogactwem środków przekazu. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia bardzo ciekawego filmu o naszej noblistce oraz wysłuchania wybranych fragmentów wierszy. Mogli także samodzielnie zinterpretować dowolne utwory. Pani Elżbieta Nawrocka dostosowując spotkania do potrzeb uczestników poprowadziła je również w formie warsztatów. Uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością: ruchem obrazowali czytany wiersz lub w grupach układali krótkie sentencje do wyklejanek Szymborskiej. Nie zabrakło też integrującej maty aktywizującej. W spotkaniach z postacią i twórczością noblistki uczestniczyli uczniowie klas: 8b, 8d, 8e i 8f.