Sukcesy uczniów w konkursach kuratoryjnych

konkursy kuratoryjne (1).JPG

Z dumą informujemy o sukcesach naszych uczniów w konkursach kuratoryjnych!

Michał Drozd

Michał, uczeń klasy 8d zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, konkursu kuratoryjnego z geografii oraz fizyki. Michał już w ubiegłym roku szkolnym jako uczeń klasy 7 uzyskał tytuł laureata konkursu kuratoryjnego z geografii. Jest chłopcem skromnym, wytrwałym, pracowitym i systematycznym, zawsze dążącym do wyznaczonego celu. Trafnie interpretuje teksty źródłowe, wykresy, tabele oraz mapy. Na lekcjach jest konsekwentny w dążeniu do celu, szuka nowych rozwiązań. Potrafi myśleć analityczne, cechuje go spostrzegawczość i trafność obserwacji. Nauka nie sprawia mu najmniejszych kłopotów, lubi rozwiązywać problemy. Wiedza ucznia wykracza znacząco poza zakres szkoły podstawowej, co wynika z jego samodzielnej systematycznej pracy oraz tej podczas konsultacji z nauczycielem. Pod względem zachowania jest przykładem dla innych. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają uczniowi w zdobywaniu bardzo dobrych ocen. Michał jest wzorem do naśladowania. Prezentuje wysoka kulturę osobistą w szkole i poza nią. Konsekwentnie poszerza swoją wiedzę geograficzną, nawet w sytuacji tak olbrzymiego sukcesu z ubiegłym roku.

Zofia Buzała

Zosia, uczennica klasy 8a zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, konkursu kuratoryjnego z geografii. Zofia jest uczennicą niezwykle pracowitą, sumienną i zdyscyplinowaną, nie opuściła nawet jednego spotkania przygotowującego do konkursu, a ilość indywidualnej pracy włożonej w przygotowanie do konkursu zasługuje na uznanie. Trafnie interpretuje teksty źródłowe, wykresy, tabele, oraz mapy. Wiedza uczennicy wykracza znacząco poza zakres szkoły podstawowej, co wynika z jej samodzielnych poszukiwań oraz pracy podczas konsultacji z nauczycielem. Pod względem zachowania jest przykładem dla innych. Konsekwencja, wytrwałość i koncentracja podczas lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu bardzo dobrych ocen. Zofia jest wzorem do naśladowania. Prezentuje wysoka kulturę osobistą w szkole i poza nią. Godnie reprezentuje szkołę oraz klasę w konkursach na każdym szczeblu.

Lila Udalova

Lila pochodzi z Ukrainy. Przez toczącą się wojnę musiała opuścić rodzinne miasto. Po wyjechaniu z Ukrainy wędrowała z po różnych krajach aż ostatecznie znalazła się w Polsce, w Puławach. Tu trafiła do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza do klasy 8e. Początki zawsze są trudne, a nowe początki jeszcze trudniejsze. Nie mniej jednak Lila poradziła sobie z nową rzeczywistością, a przy wsparciu kolegów i koleżanek z klasy zaklimatyzowała się. 

Lila bardzo szybko się uczy. Lubi rozwiązania niekonwencjonalne. Lubi wplatać swój światopogląd w rzeczywistości w której się znajduje. Jest osobą optymistyczną, uśmiechniętą i nie boi się trudności. Chętnie podejmuje wyzwania, a w sytuacjach krytycznych przejmuje inicjatywę. Jest artystką, lubi rysować i grać na pianinie. Łatwo nawiązuje relacje. Nie poddaje się i z podniesioną głową pokonuje trudności. Lila uznaje że świat sam w sobie nie jest skomplikowany, jeżeli ludzie go nie komplikują. Lubi nazywać rzeczy po imieniu, jest szczera i lojalna. Ma wiele talentów i pasji, które rozwija, ale jednocześnie jest otwarta na świat. Jej motto jest: "zauważyć dzisiejszy dzień jest ważne, aby jutro móc zaplanować, a o wczoraj mówić z dumą".

Lila zakwalifikowała się do trzeciego etapu konkursu kuratoryjnego z języka rosyjskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy sukcesu w konkursach na szczeblu wojewódzkim!