4 stycznia – Światowy Dzień Braille'a

tytułowe.png

      4 stycznia urodził się Louis Braille – twórca alfabetu dla niewidomych. Braille stracił wzrok w wieku 3 lat w wyniku wypadku, a w wieku 16 lat zainspirowany wojskowym systemem korespondencji stworzył pismo dotykowe. Pomaga ono osobom z dysfunkcją wzroku poznawać świat nauki i techniki, kształcić się muzycznie, a także sporządzać własne notatki.

     W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Każdy inny, wszyscy równi” klasa 8b podjęła szereg działań w celu poznania i przybliżenia społeczności szkolnej pisma dotykowego. Uczniowie zakodowali alfabetem Braille'a słowa nominowane w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 i rozwiesili je w korytarzach szkolnych. Wszyscy chętni mogli odczytać słowo oraz sprawdzić jego znaczenie ukryte pod kodem QR. Przypominamy, że zwycięzcą plebiscytu zostało słowo „essa” (coś, co przychodzi łatwo, wyrażenie pozytywnych uczuć).

      Głównym celem projektu „Każdy inny, wszyscy równi” jest uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, otwartości, kształcenie tolerancji oraz przygotowanie do współuczestniczenia w życiu. Na całym świecie jest 39 milionów osób niewidomych i 253 milionów z wadami wzroku.

Zachęcamy do udziału w aktywnościach organizowanych w ramach projektu na terenie szkoły.